UNIVERSITAS

UGent streeft naar meer kruisbestuiving tussen universitaire opleidingen. Het doel van het universiteit-breed en trans-disciplinair cultuurvak Universitas is de dialoog te stimuleren en te faciliteren tussen zowel UGent-onderzoekers als studenten uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen.

Logo Universitas


Geschiedenis

Het opzet van Universitas is om in de geest van Leo Apostel samen met collega’s (ZAP, AAP, WP, ATP) van de alfa-, bèta- en gammawetenschappen gesprekken te initiëren om een “derde weg” te verkennen, waarbij vanuit verschillende disciplines wordt gereflecteerd over culturele en maatschappij-gerelateerde onderwerpen.

Een interfacultaire werkgroep buigt zich sinds 2019 over het project en startte in het academiejaar 2021-2022 met een reeks proeflessen. De groep creëert kansen voor collega’s om met elkaar en met studenten van verschillende opleidingen in gesprek te treden én organiseert bijeenkomsten met collega’s van de drie grote wetenschapsfamilies. De gesprekken worden gemodereerd en geprogrammeerd in universiteitsgebouwen en in Gentse cultuurhuizen.

UNIVERSITAS genereert tweerichtingsverkeer tussen disciplines, met als uitgangspunt cultuur (in de breedste en meest inclusieve zin van het woord) . Participatie van studenten is van fundamenteel belang. Er worden geen thema’s opgelegd, hoewel er voor de hand liggende onderwerpen zijn. De keuze voor een prikkelend gespreksonderwerp is aan de belangstellende collega’s die in verschillende faculteiten hun gesprekspartners engageren.

Na de proefreeks(en), gespreid over de jaren 2021-2023, wordt in samenspraak met de betrokken docenten, onderwijsdirecteurs en opleidingsverantwoordelijken bekeken in hoeverre dit onderwijsproject tot een UGent Studium Generale en later een universiteit-breed (cultureel) keuzevak kan uitgroeien.Interfacultaire werkgroep

UNIVERSITAS is geïnitieerd door Kurt Defrancq (Cultureel adviseur UGent) en Prof Yves T’Sjoen.

UNIVERSITAS wordt gedragen door de leden van de interfacultaire werkgroep: Johan Braeckman, Lars Chatrou, Marc Cools, Sarah De Saeger, Piet Hoebeke, Koenraad Jonckheere, Tessa Kerre, John Lievens, Herwig Reynaert, Kris Rutten, Koen Schoors, Pieter Spanoghe, Patrick Van Damme, Isabel Van Driessche, Patrick Van Kenhove en Marc Van Montagu.

UNIVERSITAS heeft als contactpersonen: Kurt Defrancq en Yves T'Sjoen.

gespreksavond

Gespreksavond 'Humanities: veerman tussen de culturen?’ - GUMActiviteiten

  • 05/10/21 Moderator Yves T’Sjoen – ‘Wetenschap als cultuur. Een gesprek tussen verschillende wetenschapsdisciplines’ – Paviljoen Vandenhove – video-opname
  • 09/11/21 Moderator Johan Braeckman – ‘De humanities: veerman tussen de culturen?’ – GUM – video-opname
  • 08/02/22 Moderator Marc Cools – ‘Kunstige criminaliteit’ - De Krook - video-opname
  • 08/03/22 Moderator Herwig Reynaert – ‘Sport als maatschappelijk fenomeen: exclusief en inclusief’ – Schuttersgilde Gent
  • 10/05/22 Moderator Pieter Spanoghe – ‘De evolutie van onze voetafdruk op de Galapagoseilanden’ – De Krook – video-opname
  • 18/10/22 Moderator Piet Hoebeke *uitgesteld*
  • 24/01/23 Moderator Johan Braeckman – ‘Waarom we van fictie houden.’ – De Corridor - video-opname
  • 02/03/23 Moderator Sarah de Saeger – ‘The pharmaceutical sector: a force for good?’ – De Aula – video-opname
  • 25/04/23 Moderator Kris Rutten - ‘In dialoog over "geestelijke gezondheid" via wetenschap en cultuur’ - De Krook - video-opname


‘Als men het nut van het nutteloze niet begrijpt,
en de nutteloosheid van het nuttige,
begrijpt men de kunst niet.
En een land waar men de kunst niet begrijpt,
Is een land van slaven en robots,
een land van ongelukkigen,
van mensen die niet lachen of glimlachen;
een land zonder esprit, een land waar geen humor heerst,
waar niet wordt gelachen, waar woede en haat heerst.’

Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, 1962